Ankara Birikim Gayrimenkul A.Ş.

>>Başkandan MesajBAŞKAN'DAN MESAJ - 29.03.2013

Değerli Ortaklarımız,
Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurulu 23.03.2013 günü yapılmıştır. Genel kurulumuza katılan ve vekâletlerini göndererek bizlere destek olan ortaklarımıza şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim.

 

Gimat toplantı salonumuz tarihinde ender görülen kalabalık günlerinden birini yaşamıştır. Genel kurulumuz; sakin, huzurlu ve camiamıza yakışır bir şekilde geçmiştir. Bizlere destek ve güvenlerini gösteren siz ortaklarımızı mutlu etmek, yönetimimizi daha çok heyecanlandırmakta ve daha karlı yeni projelere yönlendirmektedir.

 

Yönetimimiz, projelerimize başlamadan önce siz ortaklarımıza, bireysel ticaretin ve az sermayeyle iş yapmanın çoktan bittiğini bunun çözümünde çok ortaklı yapılar ve büyük sermayelerle ticaretin yapıldığını ve para kazanıldığını söyleyerek yola çıkmış ve bu doğrultuda 3 arsa alımını hayata geçirmiştir. Geçen sürede elde edilen karlılık sözlerimizin doğruluğunu göstermiştir. Bundan sonra yapacağımız projelerde katılımın artacağı ve rakamsal olarak da daha çok olacağı kanaatindeyiz ve bu sebeple konu ile ilgili fırsatları en iyi şekilde takip etmekteyiz.

 

Genel kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

2012 yılı Mart ayında şirketimiz 1.250 pay 140.160.500,00 TL sermaye taahhüdü ile kurulmuş ve bu bütçeyle yola çıkılmıştır.

Sermaye yapımızın dağılımı ise;

 

259 Pay peşin giren x 100.000,00 TL                       =   25.900.000,00 TL

77 Pay 8 aylık giren x 104.000,00 TL                       =     8.008.000,00 TL

914 Pay 35 ay vadeyle x 116.250,00 TL                  = 106.252.500,00 TL

                                                                                      140.160.500,00 TL 

 

Almış olduğumuz üç arsanın yatırım bedeli 113.000.000,00 TL’dir. Mart sonuna kadar kasamıza 77.363.000,00 TL girmiş olup eksik kalan miktar tahsil edilecek senetlere karşılık kredi kullanılmak sureti ile tamamlanacaktır. Şimdiye kadar 18.600.000,00-TL kredi kullanılmış ve tahsilat programımıza göre ödeme planına bağlanmıştır.

 

1-) İlk olarak İstanbul yolundaki 90 dönüm arsamız 31.632.000,00 TL peşin, 6.000.000,00 TL X 10 AY: 60.000.000,00 taksitle alınmış olup bütün taksitler günün de ödenmiş ve iki taksitimiz kalmıştır. Arsanın toplam değeri Tapu gideriyle birlikte 93.000.000,00-TL’dır.

 

İstanbul yolu üzerindeki 90.000 m² arsamızın üzerinde tasarladığımız avam proje,  dünyada sadece Dubai’de, Almanya’da ve Japonya’da olan kapalı plaj ve kayak merkezi projesini Ankara’ya kazandırmak ve yanında tasarlanan ofis, rezidans, otel ve konutlarla çekim merkezi yaratmaktır.

 

 

 

Tasarlanan bu proje uzun soluklu bir proje olup, proje finansmanın oluşturulmuş veya yatırımcı ortak bulunması halinde gerçekleşebilecek bir projedir.

2-) 2012 Aralık ayında Toki’nin yapmış olduğu ihaleye girilmiş ve Ankara’nın en hareketli rantabıl bölgesi olan Çukurambar’da emsali 2 olan 2.750 m² arsa 6.750.000,00 TL’ye alınmıştır. Bu arsamızın da en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarımız yapılmaktadır.

 

3-) 2013 yılı Şubat ayında Bodrum Gündoğan’da 40.250m² arsanın 20.125m²’si 12.000.000,00 TL KDV dahil alınmıştır. Şirket ortağımız ve denetçimiz Sayın Adil KILIÇKAN kendisinin iki yıldır takip ettiği bu arsayı arkadaşlarıyla birlikte alacağını yönetimimize bahsetmiştir, kendilerinin rahatlıkla alacağı bu arsaya kalan paramız kadar şirketimiz adına 20.125 m²’lik kısmına talip olduk kendisi de bizleri kırmadı ve bu şekilde ortaklık oldu. Geçen bir aylık sürede Bodrumun önde gelen inşaat firmalarından SEBA İnşaatla görüşmelere başladık. Seba İnşaatla hasılat paylaşımı sistemiyle proje yapıp satışı konusu görüşmeleri başlamış olup, en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

 

Bahse konu olup bilginize sunulan bu proje veya oluşabilecek farklı projelerin hayata geçirilmesi ise bilindiği üzere uzun soluklu çalışma gerektirmektedir. Projenin finansmanının oluşturulması veya yatırımcı ortak bulunması halinde gerçekleşebilecek çalışmalardır.  

 

Biz yönetim olarak bu konulu ile ilgili çalışmalarımızı ciddiyetle takip etmekteyiz.

 

Yapılan genel kurulumuzda;

-          Divan Heyetine Sinan Gürsoy ve Hasan Yazıcı getirildi,

-          Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu Ömer Seğmen tarafından okundu,

-          Denetim Kurulu Raporu Denetçi Adil Kılıçkan tarafından okundu oy birliği ile kabul edildi,

-          Bilanço ve Gelir Gider Tablosu okundu ve oybirliği ile kabul edildi,

-          Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi,

-          2012 yılında şirketin ticari faaliyet olmadığı için dağıtılacak karın oluşmadığına karar verildi,

-          Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri belirlendi, oy birliği ile kabul edildi,

-          Şirket ana sözleşmesinin 6102 Sayılı T.T.K. uyumlu hale getirilmesi için Yönetim Kurulunun sunduğu gerekli ana sözleşme değişikliği taslağı oybirliği ile kabul edildi,

-          6102 Sayılı T.T.K. ilgili hükümleri gereği “Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönergesi” görüşülüp karara bağlandı ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Toplantıda alınan bütün kararların oybirliği ile alınmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir.

 

Bu vesile ile yönetimimize göstermiş olduğunuz güven ve destekten dolayı teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

                                                        YÖNETİM KURULU

 

 

Ahmet ÜRGEN

Ömer SEĞMEN

Yönetim Kurulu Bşk. Yard.

Yönetim Kurulu Başkanı


04/06/2014