2017-2018 Yılı Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2017-2018 yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı  17  Mart 2019 Pazar günü saat  14:00’de  “Gimat  Sosyal  Tesisler  Binası  Kemal  Cirav  Toplantı  Salonu  No:371/65 Macunköy  -   ANKARA”  adresinde  yapılacaktır.  Toplantıda  aşağıdaki  gündem  görüşülüp karara bağlanacaktır.